Produkty / Penetrácie

Uzatváracia penetrácia

Penetračný náter znižujúci riziko rýchleho vyschnutia na nanášaný materiál...

Kontaktná penetrácia

Penetračný náter na vnútorné povrchy stien...

Univerzálna penetrácia

Jednozložková nízkoviskózna kvapalina na báze vodnej disperzie SOKRAT...

Hĺbková penetrácia

Jednozložková nízko viskózna kvapalina s hĺbkovým penetrujúcim účinkom...

Penetračný a fixačný náter pod omietku

Penetračný a fixačný náter pod omietku...