Produkty / Asfaltové pásy

Oxidovaný asfaltový pás V60 S35

Spodný asfaltový pás v skladbách viacvrstvových vodotesných izolácií striech. Prípadne medziľahlý pás...

Oxidovaný asfaltový pás V60 S35 Plus

Spodný asfaltový pás v skladbách viacvrstvových vodotesných izolácií striech. Prípadne medziľahlý pás...