Uzatváracia penetrácia - detail

Penetračný náter znižujúci riziko rýchleho vyschnutia následne nanášaných materiálov. Výrobok je určený pre vnútorné použitie. Vhodný na prípravu podkladu napr. pri nanášaní sadrových omietok.Tento organický podkladový náter s vysokou odolnosťou voči zásaditým látkam je určený pre aplikáciu na nasiakavé podklady( plné tehly, tehlové bloky, pórobetón, atď). Aplikáciou tohoto penetračného náteru dôjde k egalizácii silne nasiakavých podkladov a následne k potlačeniu možnosti rizika rýchleho vyschnutia následne nanášaných omietkovín (zhorenie omietky).