Strešný bitumenový tmel - detail

Na drobné opravy a lepenie živičných strešných krytín (šindlov) za studena, utesňovanie zakončovacích plechov, oplechovanie komínov, atík. Dotmelovanie parapetových a štítových krytín, priechodov odkvapových zvodov a prechodov striech. Núdzové opravy striech, odkvapov, tzv. preplátovaním. Podtmelovanie hrebeňových krytín.

Charakteristika:

  • Veľmi jednoduchá aplikácia
  • Mrazuvzdorný s antikoróznou ochranou
  • Výborná odolnosť pri deformácii podkladu
  • Pretierateľný len farbami bitúmenového základu
  • Trvale plastický i pri veľkých tepelných rozdieloch
  • Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom i v kombinácii savý-nesavý
  • Odolný UV žiareniu