Chemická kotva so styrénom - detail

Pre kotvenie dynamicky namáhaných konštrukcií, stavebných dielov, technologických zariadení či lešení. Vhodné pre ťažké kotvenie do kameňa, betónu, pórobetónu a ľahkého betónu alebo stredne ťažké zaťaženie pre fixovanie drevených, oceľových konštrukcií, profilov, zábradlí, mreží, vodovodných armatúr apod. Jedná sa o maximálne efektívny nerozperný systém kotvenia, kde nevzniká žiadne pnutie v základných materiáloch, takže kotvy môžu byť blízko okrajov alebo blízko seba. Kartuša Tekutej kotvy je použiteľná po celú dobu doporučenej spotreby jednoduchou výmenou aplikačnej trysky a dokonalým uzatváraním krytky kartuše. Charakteristika:

  • Okamžite použiteľná, jednoducho aplikovateľná
  • Univerzálne použitie, rýchloschnúca
  • Pre alkalické prostredie, vonkajšia aplikácia
  • Skrátený vytvrdzovací čas – krátka doba tuhnutia
  • Vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných tlakov
  • V zhode s ETAG 001-01 option 7