Silikátová omietka - detail

Omietkovina na pojivovej báze draselného vodného skla, vyrábaná v zrnitosti od 1,0 mm do 3,0 mm. Je určená pre vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy omietanej steny v miestach, na ktorých sa nehromadí zrážková voda. Je vhodná tiež ako povrchová úprava vonkajších tepelne izolačných kompozitných systémov (ETICS). Po vytvrdení vytvára zatieranú alebo ryhovanú štruktúrovanú vrstvu o hrúbke odpovedajúcej veľkosti použitého zrna. Omietka je v porovnaní s akrylátovými omietkami lepšie paropriepustná, vykazuje však súčasne vyššiu povrchovú nasiakavosť. Alkalita pojivovej bázy zvyšuje odolnosť fasády proti biotickému napadnutiu.