Montážna pena protipožiarna - detail

Jednozložková, izolačná PUR pena s preukázateľnou odolnosťou proti ohňu a s ďalšími doplnkovými charakteristikami. Používa sa na vyplňovanie škár pri montážach okenných a dverných rámov. Ako protipožiarna izolácia v priečkach a inštalačných jadrách bytových domov. Na montáže protipožiarnych podhľadov, elektrických rozvádzačov i na vyplňovanie priechodov elektrického vedenia a potrubia medzi podlahou a murivom. Izolácia potrubných systémov. Trieda reakcie na oheň B-s1,d0 podľa normy EN 13 501-1.

Výhody:

  • Žiadne plamenne horiace kvapky pri horení
  • Veľká plniaca schopnosť, dobrá rozmerová stabilita
  • Zvýšená priľnavosť na tvrdené PVC – okenné a dverné rámy, parapety
  • Vysoká priľnavosť a lepivosť k podkladom ako: murivo, betón, kameň, drevo, polystyrén, plasty, oceľ a pod.