Penetračný a fixačný náter pod omietku - detail

Jednozložkový penetračný náter na báze vodnej disperzie a aditív. Neobsahuje rozpúšťadla. Penetračný náter na vnútorné aj vonkajšie povrchové úpravy. Penetračný náter je určený pre zjednotenie a zníženie savosti podkladu. Znižuje riziko rýchleho vyschnutia následne nanášaných materiálov. Penetrácia vhodná pre minerálne podklady, nátery nových stien, tehlového muriva, vápennej, štukovej omietky a ďalšie savé podklady a interiérové farby.