EMPORIO ALFA GREY - detail

Použitie:

  • pre lepenie polystyrénových dosiek a dosiek z minerálnej vaty thermoizolačných systémov
  • pre stierkovanie tepelných izolantov – ako krycia stierková hmota spolu s výstužnou sieťovinou tvorí základnú výstužnú vrstvu
  • vyhovuje požiadavkám podľa smernice ETAG 004
  • lepenie keramických obkladov a dlažieb, dosiek z prírodného kameňa (s výnimkou vysoko nenasiakavých materiálov napr. bridlíc a mramorov) na omietku, betón, pórobetón i neomietnuté murivo
  • pre lepenie polystyrénových dosiek a dosiek z minerálnej vaty thermoizolačných systémov
  • pre stierkovanie tepelných izolantov vrátane šedého polystyrénu a xps – ako krycia stierková hmota spolu s výstužnou sieťovinou tvorí základnú výstužnú vrstvu
  • vyhovuje požiadavkám podľa smernice ETAG 004
  • v interiéri i exteriéri