Chemická kotva bez styrénu - detail

Je dvojzložkový chemický kotviaci systém pre veľmi rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou a únosnosťou bez expanzie a nárastu tlakov. Vhodná na kotvenie oceľových tyčí, pätiek zábradlí, nosných stĺpov, madiel a skrutiek v miestach s mokrou prevádzkou. Kotvenie do podkladov z prírodného kameňa, betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehál apod. Pri aplikácií do dutinových materiálov je nutné použiť plastové alebo kovové sitko a otvor je potrebné vyplniť úplne maltou. Pri kotvení do plných materiálov sa sitká nepoužívajú a otvor sa vyplňuje z 1/3 až 1/2. Charakteristika:

  • Bez zápachu
  • Vonkajšia aplikácia
  • Okamžite použiteľná, ľahko aplikovateľná
  • Univerzálne použitie
  • Stredne ťažké zaťaženie
  • Skrátený vytvrdzovací čas – krátka doba tuhnutia
  • Vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných tlakov
  • V zhode s ETAG 001-01 option 7