EMPORIO BETA - detail

Použitie:

  • lepenie nasiakavých keramických obkladov a dlažieb na omietku, betón, pórobetón i neomietnuté murivo
  • určené pre  tenkovrstvové  lepenie, kde hrúbka lepiaceho lôžka je do 5 mm
  • lepenie  dosiek EPS a minerálnej vlny  thermoizolačných systémov s použitím tanierových hmoždiniek
  • vhodné pre armovanie dosiek thermoizolačných systémov malých a stredných objektov (do 9 m výšky)
  • na vyrovnanie muriva pod vrchné omietky
  • nemôže  byť použité k lepeniu gresových a nenasiakavých dlažieb