Oxidovaný asfaltový pás V60 S35 Plus - detail

Spodný asfaltový pás v skladbách viacvrstvových vodotesných izolácií striech. Prípadne medziľahlý pás.
Poistný a vyrovnávací pás pod skladané krytiny, prípadne medziľahlý nenataviteľný pás.
Jednovrstvový proti zemnej vlhkosti, alebo vo viacvrstvových izoláciách spodnej stavby proti podpovrchovej vode.
Teplota spracovania od +5°C (minimálna teplota ovzdušia, aj pásu).