Akrylátová omietka - detail

Omietka na pojivovej báze akrylátovej disperzie, vyrobená v zrnitosti od 1,0 mm do 3,0 mm, určená pre vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy omietanej steny. Je vhodná tiež ako povrchová úprava vonkajších tepelne izolačných kompozitných systémov (ETICS). Po vytvrdení, ktoré nastáva v súvislosti s vysychaním pri teplotách nad hodnotou filmotvornej teploty pojiva, t.j. pri teplotách nad+ 5 oC, vytvára zatieranú alebo ryhovanú štrukturovanú vrstvu v hrúbke odpovedajúcej zvolenej zrnitosti. Omietka má nízku povrchovú nasiakavosť a vďaka svojej plasticite vykazuje vyššiu odolnosť proti vzniku mikrotrhlín.